InsideOut | חדרי בריחה - DIXIT

DIXIT

דיקסיט הוא משחק קלפים חברתי שמעודד דמיון ויצירתיות, ומעודד פעילות אסוציאטיבית קלילה לגיבוש והכרות מעמיקה של הצוות.  המשחק משלב קלפים בעלי אומנות מרהיבה, עם חידון פסיכולוגי שמתאים לכל קבוצה. ניתן לנתב את המשחק לכיוונים שונים, למשל: התמקדות בסביבת העבודה, דברים אישיים שלא ידעתם עלי, תחושות ורגשות , הומור וכו'.