InsideOut | חדרי בריחה - פזל חברתי
בכל משחק באחד מהחדרים של INSIDEOUT (בסניפי תל אביב, רעננה וראש פינה)
המשתתפים ייקבלו בסוף המשחק חלק פאזל בודד ואקראי
האם תצליחו למצוא לפחות חלק אחד המתחבר לשלכם ?
חפשו ברשתות ומצאו את החלק התואם!
לרשותכם דף הפייסבוק לשיתוף וחיפוש חלקי הפאזל השונים.
חיבור חלקי הפאזל יזכו אתכם בהנחות ופרסים בהתאם לכמות חלקי הפאזל שהצלחתם לחבר.
הפרס של האדם שהרכיב את מספר חלקי הפאזל הגדול ביותר ייזכה ב-5,000 ₪ !
אינסייד אווט מזמינה אתכם להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותכם..
העלאת תמונות בקבוצות שונות בפייסבוק ואינסטגרם.
פתיחת קבוצות בווטסאפ.
ודרכים יצירתיות נוספות שיעזרו לכם למצוא את חלקי הפאזל שלכם!

התחרות מתחילה - פרס ראשון 5,000  ₪

מה זה פאזל חברתי?

 • הזכיות של ההנחות מוגבלות ל-10 זכיות בכל דרגת הנחה לפי הרשימה הנ"ל
 • כל שחקן באחד מחדרי הבריחה של אינסייד אאוט מקבל חלק מפאזל של 18,000 חלקים.
 • חיבור של שני חלקים מזכה את מחזיקי הפאזל בהנחה אישית של 20% לאחד החדרים.
 • חיבור של 3 חלקים מזכה את מחזיקי הפאזל בהנחה אישית של 30% לאחד החדרים.
 • חיבור של 4 חלקים מזכה את מחזיקי הפאזל בהנחה אישית של 40% לאחד החדרים.
 • חיבור של 5 חלקים מזכה את מחזיקי הפאזל בהנחה אישית של 50% לאחד החדרים.
 • ההנחה היא הנחה אישית למחזיק חלק הפאזל.
 • למימוש ההנחה, יש לרשום בהערות ההזמנה את כמות החלקים שברשותכם.
 • חובה להגיע עם חלקי הפאזל במועד המשחק שהוזמן. קבוצה שלא תגיע עם החלקים לא תהייה זכאית להנחה!
 • ניתן לממש הנחה לכל חלק פאזל פעם אחת והוא יבטול לאחר השימוש.
 • חלק פאזל שמומש לקבל הנחה בחדר עדיין ייחשב כחלק מהתחרות על הפרס הגדול.
 • בהכרזה על תום התחרות - השחקן שיצר את גודל הפאזל הגדול ביותר יזכה ב-5,000 ש"ח!
 • ניתן לפרסם את חלקי הפאזל שיש לכל משתתף באינטרנט כדי למצוא התאמות עם קבוצות אחרות, כל  מחזיקי הפאזל הנכון יזכו בהנחה.
 • חלק פאזל פגום / חתוך / מחורר לא ישתתף.
 • ההחלטה על חיבור מושלם של חלקי הפאזל תבוצע ע"י צוות אינסייד אווט.
 • לאינסייד אאוט הזכות להפסיק את התחרות בכל עת או לשנותו והכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. 

תנאי התחרות

אז היכן תרצו להתחיל לשחק ?

איך מרכיבים את הפאזל ?

פייסבוק