InsideOut | חדרי בריחה - המכונה המופלאה

המכונה המופלאה

תיאור המשימה: לרשות המשתתפים שלל חומרים וכשעתיים לבניית מכונה שמדליקה זיקוק.  לפני תחילת התרגיל מציגים למשתתפים סרטון קצר ובו שלל של רעיונות לבניית המכונה. המכונה בנויה על תחרות בניית מכונה יצירתית בשם "Rude Goldberg" אשר תפשה פופולריות מטורפת בארה"ב. 

מטרת המשימה: לבנות מכונה בעלת מגוון גדול ככל האפשר של מכלולים אשר בסופו של דבר יגרמו להפעלת מכלול נבחר.


תוצרי המשימה: תכנון מול ביצוע, יצירתיות, התמדה, התמודדות עם תסכול, למידה ותיקון, עבודה משותפת, שימוש במשאבים קיימים, איכות, הקשבה ותקשורת, ראיית התמונה המלאה, זום אין ואאוט, יצירתיות, הפרדה בין עיקר לטפל.